Κυριακή, Αυγούστου 14, 2005

Ecstasy vs Parkinson syndrome

The ecstasy pills can be used for the relief of the signs of Parkinson Syndrome.This is a conclusion from resaerch at mice at DUKE University;virginia.Scientists allege that MDMA and L-dopa can ameliorate the conditions ofevery day life of Parkinson patients. Although there is a lot of research to followto confirm the results at humans.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μοιράσου τις σκέψεις σου, μαζί μας.