Τετάρτη, Αυγούστου 26, 2009

G700: εγγεγραμμένη ομάδα πίεσης στην ΕΕ

Στις 5 Ιουνίου 2009 η «Γενιά των 700 ευρώ – G700» γράφτηκε στο Μητρώο Εκπροσώπων Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το μητρώο άνοιξε επίσημα στις 23 Ιουνίου 2008 και απευθύνεται α) σε όσους, δημόσιες αρχές, ΜΚΟ, κινήσεις πολιτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις, επαγγελματίες λομπίστες κοκ, επιθυμούν να εγγραφούν με σκοπό τη συμμετοχή σε δραστηριότητες που αναπτύσσονται με στόχο να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της πολιτικής και τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, και β) στο κοινό που επιθυμεί να πληροφορηθεί σχετικά με τις ομάδες πίεσης που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.Στις δραστηριότητες αυτές, σύμφωνα με την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM(2007)127τελικό της 21ης Μαρτίου 2007 και COM(2008)323 της 27ης Μαΐου 2008) συγκαταλέγονται: επαφές με μέλη ή υπαλλήλους των οργάνων της ΕΕ, προετοιμασία, κυκλοφορία και δημοσιοποίηση επιστολών, ενημερωτικού υλικού ή επιχειρηματολογίας και

γνωμοδοτικών εγγράφων, διοργάνωση εκδηλώσεων, συναντήσεων ή δραστηριοτήτων προβολής (στα γραφεία ή αλλού) με στόχο την εκπροσώπηση συμφερόντων καθώς και δραστηριότητες που εντάσσονται στο πλαίσιο επίσημων διαβουλεύσεων για νομοθετικές προτάσεις είτε άλλων ανοικτών διαβουλεύσεων.Πρέπει σ’ αυτό το σημείο να υπογραμμιστεί ότι, σύμφωνα και με τη ρητή διατύπωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «ΔΕΝ υπάρχουν προνόμια που να συνδέονται με την καταχώριση στο μητρώο. Η καταχώριση δεν συνιστά διαπίστευση και δεν παρέχει κανενός είδους προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες. Για το λόγο αυτό, οι καταχωρισμένοι οργανισμοί δεν πρέπει να παρουσιάζουν την καταχώρισή τους ως διαπίστευση ή ως οποιουδήποτε τύπου επίσημη αναγνώρισή τους εκ μέρους της Επιτροπής».
Η καταχώριση έχει δύο συνέπειες πρακτικής φύσης: α. ενημέρωση για όλες τις δημόσιες διαβουλεύσεις στους τομείς ενδιαφέροντος με ηλεκτρονική προειδοποίηση. β. η Επιτροπή δεσμεύεται να δημοσιεύει όλες τις εισηγήσεις που λαμβάνει κατά τις δημόσιες διαβουλεύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μοιράσου τις σκέψεις σου, μαζί μας.